O

p

r

o

j

e

k

c

ie


„BB dla dzieci w sieci”  to projekt Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz – placówki Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej.

Jego głównym celem jest zwiększenie wiedzy młodych ludzi o historii i dziedzictwie kulturowym naszego miasta, zachęcanie do odkrywania własnych korzeni.

Poprzez nasz projekt chcemy uświadomić dzieciom i młodzieży, jak cenne jest lokalne dziedzictwo kulturowe, zachęcić całe rodziny do jego odkrywania, zwiększyć poczucie dumy z bycia mieszkańcem miasta i stworzyć z nim emocjonalne więzi.

Temu celowi ma służyć strona internetowa, na której mamy zaszczyt Was gościć.

Znajdziecie tu:

– filmy edukacyjne o charakterze familijnym, popularyzujące wiedzę o dziedzictwie kulturowym Bielska-Białej,

– filmy animowane na podstawie opowieści napisanych przez dzieci i młodzież w ramach konkursu „Pewnego razu w Bielsku-Białej”.

– teksty opowiadań, bajek i legend nagrodzonych oraz wyróżnionych w powyższym konkursie,

– interaktywną mapę zabytków i ważnych kulturowo miejsc Bielska-Białej.

Projekt „BB DLA DZIECI W SIECI” jest realizowany przez Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura w sieci”.