Projekt „BB dla dzieci w sieci” obejmuje zrealizowanie cyklu familijnych filmów popularyzujących wiedzę o historii i zabytkach Bielska-Białej dla dzieci i ich rodziców. W ramach projektu powstały: filmy edukacyjne opowiadających o historii, sztuce, architekturze i obyczajach dawnych miast Bielska i Białej, animowane filmy – adaptacje opowiadań i legend napisanych przez dzieci, których akcja toczy się w ważnych historycznie i kulturowo miejscach miasta.
Projektowi towarzyszy skierowany do dzieci i młodzieży konkurs na legendy i opowieści związane z Bielskiem-Białą. Nagrodzone w konkursie prace zostały zarejestrowane dźwiękowo i powstaną do nich animacje tworzące wspólną całość.