K

O

N

K

u

R

s

„Pewnego razu w Bielsku-Białej” to konkurs literacki, w którym zaprosiliśmy dzieci i  młodzież do podzielenia się z nami rodzinnymi historiami  lub stworzenia fikcyjnych opowieści i legend z naszym miastem w tle.  

Nasze miasto jest wyjątkowo piękne i ma niezwykłą historię. A może by tak zabytki i ważne kulturowo miejsca ożywić mocą wyobraźni. Co tu się kiedyś zdarzyło lub mogło się wydarzyć? Jakie przygody przeżywali mieszkający tu ludzie kilkaset lub kilkadziesiąt lat temu?

Zapraszamy Was do przeczytania opowiadań i legend, które toczą się w naszym mieście, które przeniosą nas w czasie. W pracach konkursowych uczestnicy sięgali aż do XIV wieku, kiedy książę cieszyński Przemysław Noszak postanowił zbudować tu zamek lub przenosili akcję opowiadań do wieku XVIII, kiedy miasto Bielsko zostało podniesione do rangi księstwa. Nie zabrakło pasjonujących historii dwóch miast Bielska i Białej z początku XIX wieku, kiedy pojawiły się tu pierwsze maszyny tekstylne, a przedsiębiorcy zaczęli zakładać fabryki sukna. Jakość powstałych wyrobów zainteresowała samego cesarza Napoleona!

Ciekawe są też historie o Bielsku i Białej z czasów, kiedy w obu miastach można było usłyszeć odmienne języki i odwiedzić świątynie różnych religii, kiedy razem mieszkali tu Niemcy, Żydzi i Polacy. 

Czy wiecie, że miasto Bielsko-Biała powstało dopiero w 1951 roku, z połączenia dwóch miast – Bielska i Białej leżących po przeciwnych stronach rzeki Białej, będącej w swoim czasie granicą państwową?

Dzieciaki nie wahały się zapytać też swoich dziadków o historie ich rodzin z tamtych czasów. Posłużyły one na materiał pasjonujących opowieści. W co się bawili, gdy sami byli dziećmi, jakie przygody przeżywali, jak wyglądało wtedy nasze miasto? 

Najważniejszym warunkiem, jakie miały spełniać prace konkursowe, było wykorzystanie przez autorów motywów historycznych, zabytków czy po prostu różnych miejsc naszego miasta. Mógł to być np. Cygański Las, rzeka Biała lub inny element lokalnej przyrody. 

Zapraszamy do literackiej podróży w czasie!