Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz to miejsce spotkania różnych grup społecznych i wiekowych, amatorów i artystów profesjonalnych, bielszczan i gości ze świata. Tworzymy otwartą przestrzeń inspiracji, twórczych doświadczeń, odkrywania siebie i innych. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą realizować swoje pasje i działać na rzecz lokalnej społeczności. Wspólnie poszukujemy sposobów wyrażania siebie w kulturze, tworzenia przyjaznych relacji z innymi ludźmi. I właśnie ta wspólnotowość stanowi o tożsamości Kubiszówki. Praktykujemy ją poprzez edukację, animację, współpracę lokalną i zaangażowanie w życie społeczne, wykorzystując metodę pracy projektem.